Pracownia dziewiarska

8 czerwca 2016

Pracownia dziewiarska realizuje program związany z robótkami ręcznymi czyli rękodziełem. Uczestnicy poznają różne techniki dziewiarstwa, haftu, techniki szycia ręcznego, prac szydełkowych oraz prac wykonywanych na drutach. Rehabilitacja w pracowni dziewiarskiej polega na nabywaniu umiejętności zawodowych poprzez wykonywanie prac artystycznych oraz przedmiotów użytkowych z różnych materiałów dziewiarskich i pasmanteryjnych. Metody, formy pracy oraz rodzaj wykonywanych zadań i prac zawsze dostosowany jest do indywidualnych możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość nabywania umiejętności zawodowych takich jak cierpliwość, wytrwałość oraz odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Wykonując odpowiednio przydzielone zadania, uczestnicy rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową oraz usprawniają czynności manualne rąk i palców. Wykorzystując własną pracę do celów artystycznych, użytkowych, zawodowych, mają możliwość rozwijania poczucia sprawstwa oraz doskonalenia smaku i estetyki. Praca w pracowni dziewiarskiej rozwija zdolności poznawcze i intelektualne osób z niepełnosprawnosciami a także wpływa na rozwijanie ich zdolności psychofizycznych. Poprzez terapię w formie grupowej, uczestnicy nabywają umiejętności funkcjonowania i pracy w grupie.