Pracownia edukacyjna

8 czerwca 2016

Podczas zajęć prowadzonych w pracowni edukacyjnej główny nacisk kładziony jest na podejmowanie przez uczestników wysiłku intelektualnego kształtującego umiejętności niezbędne do wartościowego wypełniania ról społecznych. Zajęcia terapeutyczne wspierają rozwój takich obszarów jak: myślenie, zapamiętywanie, uwaga, funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje językowe. Uczestnicy nabywają także wiele umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego, dorosłego życia np.: uczą się wypełnia druków urzędowych, pisać podanie o pracę, kształtują umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem, poznają swoje prawa i obowiązki. Istotnym elementem procesu terapeutycznego w ramach pracowni edukacyjnej jest rozbudzanie wśród uczestników ciekawości poznawczej, poszerzanie horyzontów, poszukiwanie lub rozwój istniejących już pasji.