Pracownia krawiecka

8 czerwca 2016

W pracowni krawieckiej głównym elementem procesu terapeutycznego są ćwiczenia zmierzające do nabycia umiejętności przysposabiających do pracy oraz zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników. Pracownia krawiecka realizuje program związany z wykonywaniem zadań z zakresu krawiectwa oraz haftu. Uczestnicy tej pracowni zdobywają umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami krawieckimi, przyborami do kroju, szycia, prasowania oraz haftu. Praca z uczestnikami prowadzona jest w sposób zindywidualizowany, mający na uwadze ich predyspozycje, a także zainteresowania. Uczestnicy w pracowni krawieckiej uczą się wykonywania ściegów podstawowych, ozdobnych oraz haftowania. Poznają szwy ręczne oraz maszynowe. Zdobywają umiejętności szycia ręcznego, przyszywania guzików, zdobienia wytworów dodatkami pasmanteryjnymi, obsługi maszyny stębnówki oraz żelazka elektrycznego. Uczestnicy uczą się cierpliwości, dokładności, prawidłowego funkcjonowania w grupie. Zadania wykonywane w pracowni rozwijają także poczucie estetyki i wyobraźni, zdolności poznawcze, intelektualne oraz wpływają na sprawność psychomotoryczną uczestników.