Pracownia przyrodniczo-dekoratorska

8 czerwca 2016

Pracownia przyrodniczo-dekoratorska zajmuje się rozwijaniem szczególnych uzdolnień i zainteresowań uczestników, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem zdolności manualnych rąk, koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez zajęcia np.:

  • decoupage,
  • wyplatanie z papierowej wikliny ,
  • malowanie na tkaninie, drewnie
  • praca z suszem przyrodniczym ,
  • praca z różnymi masami plastycznymi,

W pracowni uczestnicy zajmują się pielęgnacją roślin, które znajdują się w pracowni i na terenie warsztatu. Uczą się podlewania, przesadzania, rozmnażania roślin. Kształtuje to obowiązkowość, odpowiedzialność i umiejętność współpracy w grupie.