Pracownia techniczna

8 czerwca 2016

Zajęcia terapeutyczne w pracowni technicznej polegają na zindywidualizowanym podejściu do możliwości oraz predyspozycji uczestników pracowni. Celem pracy instruktora jest przystosowanie uczestnika do samodzielnego działania, zaradności w sytuacjach wymagających podjęcia decyzji, rozwoju myślenia oraz działania przyczynowo – skutkowego, nauki roli społecznej podczas współpracy z instruktorem. Podczas zajęć uczestnicy pracowni posługują się narzędziami oraz elektronarzędziami do wykonania prac z materiałów technicznych z zachowaniem zasad BHP. Uczą się metod obróbki, łączenia, impregnowania, wypalania, malowania i klejenia drewna, czyszczenia papierem ściernym, możliwości łączenia różnych materiałów oraz projektowania wyrobów z drewna i półfabrykatów, które są później ozdabiane różnymi technikami. Pracownia techniczna wykonuje drobne naprawy sprzętów oraz usterki, które poprawiają funkcjonalność w WTZ. Dbanie o Warsztat rozwija w uczestnikach poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za dobra materialne placówki.