Welcome to Warsztat Terapii Zajęciowej przy TPD oddział Kraków - Nowa Huta   Click to listen highlighted text! Welcome to Warsztat Terapii Zajęciowej przy TPD oddział Kraków - Nowa Huta
Na prośbę kierownika WTZ strona została zawieszona.
Strona wtzkrakow na sprzedaż. Info: info@wtzkrakow.pl

telefon: 12 685 57 90 e-mail:wtzwandy18@gmail.com

Warsztat Terapii Zajęciowej os. Wandy 18 Kraków

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ DZIECI W KRAKOWIE


Finansowany przez PFRON za pośrednictwem MOPS i ze środków gminy miejskiej Kraków

O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej znajdujący się na os. Wandy 18 w Krakowie, został utworzony w 1995 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków Nowa- Huta. W naszej placówce prowadzona jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do terapii w WTZ. Poprzez różnorodność stosowanych w WTZ metod i form rehabilitacji oraz indywidualizacji terapii przygotowujemy Uczestników do pełnienia dorosłych ról społecznych i zawodowych. Głównym celem naszego warsztatu jest pełne włączenie w życie społeczne uczestników. Proces ten polega na nabywaniu lub przywracaniu umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego i aktywnego życia. Rezultatem prowadzonych przez nas działań jest możliwie największa samodzielność Uczestników i maksymalne zwiększenie szans na podjęcie przez nich zatrudnienia.

Formy rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej os. Wandy 18:

W naszej placówce terapia prowadzona jest w formie stacjonarnej w siedzibie WTZ oraz poza nią. W sytuacjach kryzysowych wykorzystujemy alternatywne formy zajęć z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość. Realizowane formy zajęć:

- grupowe z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego /podczas planowych zajęć w poszczególnych pracowniach przebywa maksymalnie 5 uczestników oraz terapeuta zajęciowy/;
- indywidualne spotkania z uczestnikami poszczególnych pracowni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu /jeden instruktor z pojedynczym uczestnikiem/;
- zdalne /uczestnik, poprzez swoją pocztę elektroniczną i stronę warsztatową Facebooka oraz telefonicznie otrzymywał zadania do wykonania z poszczególnych pracowni oraz zadania z zakresu rehabilitacji ruchowej i pracy pedagogiczno – psychologicznej/;
- pakietowe /uczestnik odbierał w WTZ, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania, przedmioty i materiały do wykonania pracy wraz z instrukcją w ramach danej pracowni/;
- pakietowe /uczestnik miał dostarczane do domu, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania, przedmioty i materiały do wykonania pracy wraz z instrukcją w ramach danej pracowni/.


1. Zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe odbywają się w następujących pracowniach:

 • przyrodniczo- dekoratorskiej,,
 • technicznej,
 • krawieckiej,
 • gospodarstwa domowego,
 • komputerowo- poligraficznej,
 • dziewiarskiej,
 • edukacyjnej

2. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne :

 • psychoterapia
 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • trening wiedzy o sobie samym,
 • trening asertywności,
 • trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
 • trening mediacji i negocjacji,
 • ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych,
 • ćwiczenia umiejętności komunikowania się poprzez Internet,
 • ćwiczenia aktywności w sytuacjach społecznych,
 • ćwiczenia z orientacji przestrzennej,
 • zajęcia rozwijające umiejętności życia codziennego

3. Zajęcia wspomagające rehabilitację zawodową i społeczną:

 • psychoterapia
 • socjoterapia
 • plastykoterapia
 • rehabilitacja ruchowa

4. Zajęcia ogólnousprawniające:

 • zajęcia teatralno-muzyczne
 • zajęcia relaksacyjne i Tai Chi
 • zajęcia z wiedzy o świecie i społeczeństwie
 • biblioterapia
 • projekcje filmowe
 • higiena i zdrowy styl życia.
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
 • aktywizacja zawodowa

Zajęcia Klubowe

W naszej placówce prowadzone są zajęcia klubowe dla byłych uczestników, którzy weszli na rynek pracy po zakończonej terapii w Warsztacie oraz osób
z niepełnosprawnością, oczekujących na przyjęcie do Warsztatu przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w placówce. Celem Zajęć Klubowych jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w uzyskaniu i/lub utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym.

Realizacja zajęć klubowych odbywa się poprzez:
a) aktywne formy wspierania osób z niepełnosprawnością, które podjęły zatrudnienie w kontynuacji i utrzymaniu tego zatrudnienia,
b) usprawnienie ogólne poprzez rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, przygotowujące do rozpoczęcia procesu rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej,
c) rozpoznanie, rozwijanie i podtrzymywanie psychofizycznych sprawności niezbędnych do pozyskiwania kompetencji zawodowych i społecznych,
d) rehabilitację społeczną i integrację ze środowiskiem lokalnym oraz uczestnikami i personelem WTZ.

 
Warsztat przygotowuje do pracy zawodowej oraz pośredniczy i wspiera w jej znalezieniu i utrzymaniu. Stwarza dla uczestników warunki do rozwijania zainteresowań i talentów, wyzwala możliwości twórcze oraz uczy wrażliwości na piękno. Dzięki temu prace powstałe w ośrodku prezentowane są na wielu wystawach. Warsztat uczestniczy z powodzeniem w przeglądach i konkursach, muzycznych i plastycznych. Uczestnicy są laureatami wielu prestiżowych konkursów plastycznych. Na polu artystycznym i sportowym zdobywają różne trofea, nagrody oraz dyplomy. Dodatkową atrakcją, a jednocześnie ważną formą terapeutyczną są wyjazdy na wycieczki, udział w zawodach sportowych i olimpiadach.

Przekaż nam jeden procent podatku

Będziemy wdzięczni


Liczy się każda pomoc.
Numer KRS: 0000188923 TPD w Krakowie
z dopiskiem: WTZ os.Wandy 18, Kraków
Dziękujemy!

UWAGA!! Trwa rekrutacja!

Dołącz do nas :-)

Jeżeli chcesz rozwijać swoje pasje, być bardziej samodzielnym zapraszamy Cię na nasze zajęcia. Poznasz tu pełnych zaangażowania instruktorów, którzy pomogą Ci wejść z nowymi umiejętnościami na rynek pracy.

Wymagane dokumenty przy pierwszej rozmowie :
- podanie kandydata z prośbą o przyjęcie,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- aktualna opinia psychologiczna.

Telefon: 12 685 57 90

Pozostań w kontakcie

Rozmiar-+=
Click to listen highlighted text!