Welcome to Warsztat Terapii Zajęciowej przy TPD oddział Kraków - Nowa Huta   Click to listen highlighted text! Welcome to Warsztat Terapii Zajęciowej przy TPD oddział Kraków - Nowa Huta

telefon: 12 685 57 90 e-mail:wtzwandy18@gmail.com

Warsztat Terapii Zajęciowej os. Wandy 18 Kraków

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY TPD ODDZIAŁ KRAKÓW - NOWA HUTA


Finansowany przez PFRON za pośrednictwem MOPS i ze środków gminy miejskiej Kraków

O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków-Nowa Huta i funkcjonuje od 6 lutego 1995 roku. Jesteśmy miejscem, w którym odbywa się rehabilitacja społeczna i zawodowa dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej, wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. W warsztacie stawiamy na jakość i poziom oferty terapeutycznej, różnorodność metod i form rehabilitacji, indywidualizacja terapii, aktywne włączanie uczestników w życie społeczne i przygotowanie do pełnienia dorosłych ról społecznych i zawodowych.

W warsztacie stosowane są różne formy zajęć, oto niektóre z nich:

Formy zajęć ogólno-usprawniających:

 • terapia grupowa, indywidualna i zbiorowa,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia, choreoterapia i teatroterapia,
 • ergoterapia,
 • estetoterapia,
 • psychoterapia i wsparcie psychologiczne,
 • socjoterapia,
 • aromatoterapia,
 • kinezyterapia,
 • hortikulturoterapia,
 • sylvoterapia i talasoterapia,
 • przygotowanie do pracy,
 • zajęcia rekreacyjne.

Formy zajęć rozwijających umiejętności życia codziennego:

 • trening w zakresie czynności życia codziennego,
 • ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej,
 • trening w zakresie wyglądu zewnętrznego,
 • zajęcia z gospodarstwa domowego: higieniczne i estetyczne przyrządzanie posiłków, prace porządkowe w domu, obsługa urządzeń technicznych i audio- wizualnych,
 • rozwój umiejętności ogrodniczych,
 • trening ekonomiczny,
 • umiejętność odpowiedniego zachowania się, zasady savoir-vivru.

Formy zajęć przygotowujące do życia w środowisku społecznym:

 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • trening wiedzy o sobie samym,
 • trening asertywności,
 • trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
 • trening mediacji i negocjacji,
 • ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych,
 • ćwiczenia umiejętności komunikowania się poprzez Internet,
 • ćwiczenia aktywności w sytuacjach społecznych,
 • ćwiczenia z orientacji przestrzennej,
 • ćwiczenia w pełnieniu roli uczestnika WTZ, domownika, klienta, katolika, obywatela i pracownika.

Formy zajęć rozwijające umiejętności zawodowe:

 • stosowanie technik komputerowych i multimedialnych, w tym stosowanie specjalistycznych programów użytkowych i Internetu. Przygotowanie do telepracy,
 • zajęcia krawieckie, hafciarskie i tkackie,
 • zajęcia z rękodzieła artystycznego,
 • zajęcia z bukieciarstwa,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia gastronomiczne i kuchenne,
 • zajęcia dekoracji i estetycznego wystroju stołów na różne okazje,
 • zajęcia ogrodnicze,
 • zajęcia introligatorskie,
 • zajęcia stolarski,
 • zajęcia z różnych technik naprawczych „złota rączka”.
Warsztat przygotowuje do pracy zawodowej oraz pośredniczy i wspiera w jej znalezieniu i utrzymaniu. Stwarza dla uczestników warunki do rozwijania zainteresowań i talentów, wyzwala możliwości twórcze oraz uczy wrażliwości na piękno. Dzięki temu prace powstałe w ośrodku prezentowane są na wielu wystawach. Warsztat uczestniczy z powodzeniem w przeglądach i konkursach, muzycznych i plastycznych. Uczestnicy są laureatami wielu prestiżowych konkursów plastycznych. Na polu artystycznym i sportowym zdobywają różne trofea, nagrody oraz dyplomy. Dodatkową atrakcją, a jednocześnie ważną formą terapeutyczną są wyjazdy na wycieczki, udział w zawodach sportowych i olimpiadach.

Przekaż nam jeden procent podatku

Będziemy wdzięczni


Liczy się każda pomoc.
Numer KRS: 0000188923 TPD w Krakowie
z dopiskiem: WTZ os.Wandy 18, Kraków
Dziękujemy!

UWAGA!! Trwa rekrutacja!

Dołącz do nas :-)

Jeżeli chcesz rozwijać swoje pasje, być bardziej samodzielnym zapraszamy Cię na nasze zajęcia. Poznasz tu pełnych zaangażowania instruktorów, którzy pomogą Ci wejść z nowymi umiejętnościami na rynek pracy.

Wymagane dokumenty przy pierwszej rozmowie :
- podanie kandydata z prośbą o przyjęcie,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- aktualna opinia psychologiczna.

Telefon: 12 685 57 90

Pozostań w kontakcie

Rozmiar-+=
Click to listen highlighted text!